25 Động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

25 Động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Danh sách 25 động từ tiếng Anh được dùng nhiều nhất hàng ngày.

 

 Động từ
 Phiên âm   Nghĩa
BE

 /bi:/  xem bài “TO BE”
HAVE

 /hæv/  có
DO

 /du:/  làm
SAY

 /sei/  nói
GET

 /get/  (nên tra từ điển)
MAKE

 /meik/  làm ra
GO

 /go/  đi
KNOW

/nou/

 biết
TAKE

 /teik  lấy
SEE

 /si:/  thấy
COME

 /kʌm/  đến
THINK

 /θiɳk/  suy nghĩ
LOOK

 /luk/  nhìn
WANT

 /wɔnt/  muốn
GIVE

 

 /giv/  cho
USE

 /ju:s/  sử dụng
FIND

 /faind/  tìm thấy
TELL

 /tel/  nói cho ai biết
ASK

 /ɑ:sk/  hỏi
WORK

 /wə:k/  làm việc
SEEM

 /si:m/  có vẻ
FEEL

 /fi:l/  cảm thấy
TRY

 /trai/  cố gắng, thử
LEAVE

 /li:v/  rời khỏi
CALL

 /kɔ:l/  gọi, gọi điện

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.