Anh yêu, ra ăn cơm!

Anh yêu, ra ăn cơm tiếng Anh là gì? Anh yêu, ra ăn cơm: Honey, come eat! Honey, dinner’s ready. (Nếu là ăn tối) Honey, lunch is ready.(Nếu là ăn [Đọc tiếp]