Cần cù bù thông minh

Cần cù bù thông minh tiếng Anh là gì? Cần cù bù thông minh: Literal translation: Hard work compensates for lack of intelligence. Lesson: A high IQ is over-rated. Hard [Đọc tiếp]

Chuông reo là bắn

Chuông reo là bắn tiếng Anh là gì? Chuông reo là bắn: Start firing when the bell rings. Start shooting when the bell rings Start firing when the alarm goes [Đọc tiếp]

Có mà chạy đằng trời

Có mà chạy đằng trời tiếng Anh là gì? Có mà chạy đằng trời: There’s no escaping. Nobody can escape this. Don’t even think about escaping.