Hắn bĩu môi

Hắn bĩu môi: He curls his lips. (hiện tại) He curled his lips (quá khứ)

Hem and haw

Hem and haw là gì? Hem and haw: ậm a ậm ừ, nói không lưu loát