Làm cá miễn phí

Làm cá miễn phí tiếng Anh là gì? Làm cá miễn phí: (We) descale, gut and clean your fish for free. (We nếu chủ ngữ là Chúng tôi, thay We [Đọc tiếp]

Lên voi xuống chó

Lên voi xuống chó tiếng Anh là gì? Rất nhiều nguồn Việt Nam đã dịch là Fasting comes after feasting. Nhưng, theo tôi tìm hiểu thì không thấy thành ngữ [Đọc tiếp]

Lùn mà lối

Lùn mà lối tiếng Anh là gì? Lùn mà lối: He is short but arrogant. (nếu người đó là nam) She is short but arrogant (nếu người đó là nữ) [Đọc tiếp]