Tội nghiệp hôn

Tội nghiệp hôn tiếng Anh là gì? Tội nghiệp hôn: Oh, you poor man! (Nếu người nghe là đàn ông) Oh, you poor boy! (Nếu người nghe là nam chưa [Đọc tiếp]

No Picture

Trăm hay không bằng tay quen

Trăm hay không bằng tay quen tiếng Anh là gì? Literal translation: Talent is no match for practice. Lesson: Practice makes perfect, or better yet, perfect practice makes perfect.