Tội nghiệp hôn

Tội nghiệp hôn tiếng Anh là gì?

Tội nghiệp hôn:

  • Oh, you poor man! (Nếu người nghe là đàn ông)
  • Oh, you poor boy! (Nếu người nghe là nam chưa trưởng thành, hoặc đã trưởng thành nhưng nhỏ tuổi trong mắt người nói)
  • Oh you poor girl! (Nếu người nghe là nữ, cả chưa trưởng thành lẫn đã trưởng thành nếu người nói lớn tuổi hơn)
  • Poor you (Có thể dùng không phân biệt tuổi tác, giới tính nhưng không trìu mến,  không tình cảm bằng những câu trên)

Như cách nói “Tội nghiệp hôn” trong tiếng Việt, những câu dịch tiếng Anh trên chỉ dùng cho người thân thiết, trong ngữ cảnh thân mật.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.