Bác sĩ nội khoa tiếng Anh là gì?

  • Bác sĩ nội khoa tiếng Anh là internal medicine physician hoặc internist.
  • Bác sĩ nhi khoa tiếng Anh là pediatrician.
  • Bác sĩ ngoại khoa tiếng Anh là surgeon
  • Bác sĩ chuyên ngành tiếng Anh là specialist
  • Bác sĩ khoa gan tiếng Anh là hepatologist
  • Bác sĩ khoa tiết niệu tiếng Anh là urologist.
  • Bác sĩ khoa thần kinh tiếng Anh là neurologist
  • Bác sĩ khoa tim tiếng Anh là cardiologist.

Ý kiến của bạn:

avatar