Đàn ông tính đàn bà tiếng Anh là gì

Cụm từ “đàn ông mặc váy” hoặc “đàn ông mà tính đàn bà” dịch sang tiếng Anh như thế nào ạ?

Cách nói “đàn ông mặc váy”, “đàn ông tính đàn bà” không thể dịch nghĩa đen (dịch word for word) sang tiếng Anh vì như thế rất xúc phạm đàn bà.

Để diễn tả một người đàn ông tính toán, nhỏ mọn, tính đàn bà tiếng Anh có vài từ như sau:

  • small-minded: đầu óc nhỏ nhen (adj.)
  • a small man: kẻ tiểu nhân (n.)
  • vindictive: có tính thù vặt, hay trả thù (adj)
  • calculating: hay tính toán (adj)

Ý kiến của bạn:

avatar