HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 96

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 95

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

thử thách dịch Việt Anh TiengAnhOnline.com
HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 94

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Nhờ thầy và mời các bạn cùng dịch

Phát hiện bị bạn gái xinh đẹp “cắm sừng”, chàng trai chi số tiền khủng để trả thù khiến hàng trăm nghìn cư dân mạng bái phục