Thử thách dịch 75

Mọi người thử dịch câu này nhé. Mọi câu dịch trong comment sẽ có feedback cho bạn.

Comment bằng Facebook
Anonymous
Guest
Anonymous

Em dùng “It was not until the age of 42” được hông thầy ơi