Thử thách dịch 80

Bạn thử comment câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Sẽ có feedback cho bạn!

 

Comment bằng Facebook