Tóc xơ, da trắng, râu tiếng Anh là gì?

MỘT BẠN ẨN DANH HỎI:
Tóc xơ , da trắng ,râu  là gì vậy ạ ?

TIENGANHONLINE.COM XIN TRẢ LỜI BẠN NHƯ SAU:

TÓC XƠ = DRY HAIR (TÓC KHÔ) HOẶC DAMAGED HAIR (TÓC HƯ TỔN)
DA TRẮNG = WHITE SKIN (DÙNG CHO NGƯỜI TÂY DA TRẮNG), PALE-SKINNED (DÙNG CHO NGƯỜI CHÂU Á)
RÂU NGUYÊN HÀM = BEARD
RÂU RIA MÉP = MOUSTACHE

Ý kiến của bạn:

avatar