10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh phần 1

10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh phần 1: 

tổng hợp các thành ngữ thường gặp,người nước ngoài hay sử dụng trong giao tiếp,

Có đáp án đánh giá khả năng từng người,để chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng làm bài.

 

“Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi”

bài tập tiếp theo phần 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.