10 Câu Trắc Nghiệm thành ngữ tiếng Anh có từ Hold

Bài tập về thành ngữ có từ HOLD

bài tập từ vựng tiếng Anh, thành ngữ tiếng Anh

Sau đây là 10 câu trắc nghiệm về những thành ngữ tiếng Anh có từ Hold. Thử xem bạn biết hết bao nhiêu thành ngữ nhé!

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments