10 Câu Trắc Nghiệm thành ngữ tiếng Anh có từ Hold

Bài tập về thành ngữ có từ HOLD

bài tập từ vựng tiếng Anh, thành ngữ tiếng Anh

Sau đây là 10 câu trắc nghiệm về những thành ngữ tiếng Anh có từ Hold. Thử xem bạn biết hết bao nhiêu thành ngữ nhé!

1 Trackback / Pingback

  1. Năm Mậu Tuất Học Thành Ngữ Tiếng Anh Có Từ Dog - Idioms related to Dogs - TiengAnhOnline.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.