10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần10

10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần10là tổng hợp các thành ngữ thường gặp,người nước ngoài hay sử dụng trong giao tiếp,Có đáp án đánh giá khả năng từng người,để chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng làm bài.

 

“Học hành vất vả kết quả ngọt bùi”.

bài tập phần 11

Ý kiến của bạn:

avatar