10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh phần59

The following [advanced_iframe] attributes are unknown or cannot be read properly. Please fix or remove this attributes. You can disable this message in the administration on the "Options" tab:
 • style="color:
 • #003300;
 • font-size:
 • style="color:
 • style="font-size:
 • 12pt;">
 • %20TAP/My%20Quizzes/10
 • 10="Cau"
 • 11="trac"
 • 12="nghiem"
 • 13="thanh"
 • 14="ngu"
 • 15="59.html""

10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh phần59  :10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần 52

“Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.”

(Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc, ý muốn nhắc nhở chúng ta phải rèn luyện ý chí ,

nghị lực để vươn lên trong mọi lĩnh vực của đời sống con người.)

bài tập tiếp theo phần 60

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.