10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần 7

 

10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần 7:

 là tổng hợp các thành ngữ thường gặp,người nước ngoài hay sử dụng trong giao tiếp,Có đáp án đánh giá khả năng từng người,để chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng làm bài.

 

“Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.”

bài tập tiếp theo phần 8

1 Trackback / Pingback

  1. 10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần 6 - TiengAnhOnline.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.