10 Câu Trắc nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần11

10 Câu Trắc nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần11:là tổng hợp các thành ngữ thường gặp,người nước ngoài hay sử dụng trong giao tiếp,Có đáp án đánh giá khả năng từng người,để chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng làm bài.

“Học, học nữa, học mãi.” ( V.I.LÊ-NIN )

bài tập phần 12

1 Trackback / Pingback

  1. 10 Câu Trắc Nghiệm Thành Ngữ Tiếng Anh Phần10 - TiengAnhOnline.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.