Bài tập ngữ pháp phân biệt A, AN, THE

100 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp Tiếng Anh 18
100 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp Tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp phân biệt A, AN, THE:

10 câu trắc nghiệm ngữ pháp phân biệt A, AN, THE trong tiếng Anh,giúp bạn đánh giá mức độ nâng cao,rèn luyện kỹ năng kiểm tra năng lực.

10 câu trắc nghiệm ngữ pháp phân biệt A, AN, THE

Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu.

Định mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan,

một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi.

– Ethel Churchill, L.E.Landon –

 

1 Trackback / Pingback

  1. Mạo từ bất định "A" và "AN" trong tiếng Anh - TiengAnhOnline.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.