Sách Nói Hướng Dẫn Học Ngoại Ngữ-Từ Vựng

Sách Nói Hướng Dẫn Học Ngoại Ngữ -Từ vựng:đoạn video này do chính thầy Thi hướng dẫn trực tiếp,cách học từ vựng theo phương pháp mới,hiệu quả nhất.

 

 

           Học từ mới mỗi ngày,nghe và nhận diện tiếng nói là điều quan trọng trong việc học từ vựng ngoại ngữ

 

bài tham khảo: kỹ năng nói

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.