NGỮ PHÁP

Mạo từ xác định THE

Mạo từ xác định THE Là từ loại duy nhất trong tiếng Anh chỉ  có 1 từ.  Ngay cả nhiều người học tiếng Anh lâu năm cũng không phải lúc [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

Giới từ tiếng Anh

GIỚI TỪ TIẾNG ANH Trong tiếng Anh, giới từ là một dạng từ loại có rất ít từ nhưng lại là một dạng từ loại phức tạp. Trong bài này [Đọc tiếp]