3 Cách dùng ALSO – Ngữ pháp cơ bản

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

3 Cách dùng ALSO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp

Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SOTHAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ ALSO.

* Ý NGHĨA CỦA

ALSO:

ALSO có nghĩa là CŨNG hoặc CÒN nhưng khác với TOO, SO ở chỗ nó ít dùng để người thứ hai phụ họa theo người thứ nhất mà để bổ sung thêm ý đã được nói trước.

Ví dụ:

Jane speaks French. Sam also speaks French: Jane nói tiếng Pháp. Sam cũng nói tiếng Pháp

I love chocolate. I also love pizza: Tôi thích sô-cô-la. Tôi cũng thích pizza

Frank can come with us. Nancy can also come with us: Frank có thể đi với chúng tôi. Nancy cũng có thể đi với chúng tôi

* 3 CÁCH DÙNG ALSO

 
Cách dùng 1: ALSO ĐỨNG SAU TO BE (AM/IS/ARE, WAS/WERE)

Ví dụ:

I am also canadian: tôi cũng là người Canada

I was also there: Tôi cũng ở đó

Cách dùng 2.  ALSO ĐỨNG TRƯỚC ĐỘNG TỪ THƯỜNG ĐƠN LẺ (KHÔNG CÓ TRỢ ĐỘNG TỪ).
(động từ thường là động từ không phải TO BE, không phải ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT)

Ví dụ:

I also sing: tôi cũng biết hát

He also helped us: anh còn giúp đỡ chúng tôi

Cách dùng 3. ALSO ĐỨNG SAU TRỢ ĐỘNG TỪ (HAVE/HAS, SHOULD/COULD/CAN..)

Ví dụ:

I have also been to hong kongtôi cũng đã đến Hong Kong

I am also studying economicstôi cũng đang học kinh tế

I can also speak chinesetôi cũng có thể nói tiếng Hoa
I should also quit smokingtôi cũng nên bỏ thuốc lá
Như vậy chúng ta đã học xong 3 cách dùng từ ALSO trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com.

1 Trackback / Pingback

  1. Cách dùng SO, SO THAT - những lỗi ngữ pháp thường gặp

Leave a Reply

Your email address will not be published.