4 Cách Dùng NEITHER Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

4 Cách Dùng NEITHER Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: too, also, so, so that, so…that, either, neither, as, like, enough… Trong bài này, ta xem xét Cách dùng NEITHER trong tiếng Anh.

 

Ý NGHĨA CỦA NEITHER:

NEITHER có nghĩa CŨNG KHÔNG hoặc KHÔNG CÁI/CON/NGƯỜI NÀO TRONG HAI CÁI/CON/NGƯỜI hoặc “KHÔNG …CŨNG KHÔNG…” trong cấu trúc “NEITHER…NOR…”.
Ví dụ:
 • A:
  I don’t speak japanese. (tôi không biết nói tiếng Nhật)
 • B:
  Neither do i. (Tôi cũng không)
 • Life is neither good nor bad. (Cuộc đời không tốt cũng không xấu)

CÁCH DÙNG:

Cách dùng 1: NEITHER + TRỢ ĐỘNG TỪ + CHỦ NGỮ.

+ Cách dùng này dùng trong văn nói để phụ hoa theo ý của một câu nói phủ định đã được nói trước đó.
+ Trợ động từ có thể là AM/IS/ARE hay DO/DOES hay DID hay HAVE/HAS, hay HAD hay CAN/COULD/MAY/MIGHT/WOULD/SHOULD tùy theo thì được sử dụng trong câu trước câu có NEITHER.
Ví dụ:
 • A:
  I don’t smoke. (tôi không hút thuốc)
 • B:
  Neither do i. (Tôi cũng không)
 • A:
  I am not stupid. (Tao đâu có ngu)
 • B:
  Neither am i. (Tao cũng đâu có ngu)
 • A:
  I didn’t break the window. (Con đâu có làm bể cửa sổ)
 • B:
  Neither did i. (Con cũng đâu có làm bể cửa sổ)

 

Cách dùng 2. NEITHER + DANH TỪ SỐ ÍT: không cái nào trong số hai cái

Ví dụ:
 • Neither shirt looks good on you.
  (trong hai cái áo đó không có cái nào anh mặc đẹp cả)
 • Neither statement is true.
  (trong hai câu nói đó không có câu nào là sự thật)

Cách dùng 3. …NEITHER … NOR…  (“KHÔNG …CŨNG KHÔNG…”)

Giữa NEITHER và NOR có thể là DANH TỪ hoặc ĐỘNG TỪ hoặc TÍNH TỪ HOẶC TRẠNG TỪ
Ví dụ:
 • Neither Alice nor Mary is good at painting. (Hai người Alice và Mary không ai vẽ đẹp cả)
 • He speaks neither English nor French (Anh ấy không biết nói tiếng Anh cũng không biết nói tiếng Pháp)
 • We brought neither coffee nor tea. (Chúng tôi không đem theo trà cũng không đem theo cà phê)

 

Cách dùng 4. NEITHER OF + DANH TỪ SỐ NHIỀU hoặc ĐẠI TỪ TÂN NGỮ SỐ NHIỀU

Lưu ý: danh từ số nhiều phải được xác định bằng THE hoặc tính từ sở hữu
Ví dụ:
 • Neither of my parents lives with me.
  (Cha và mẹ tôi không ai sống chung với tôi)
 • Neither of my sisters is married.
  (Hai chị tôi không ai có gia đình cả)
 • Neither of us
  has any money. (Hai người chúng tôi không ai có đồng nào cả)

Như vậy chúng ta đã học xong 4 cách dùng của NEITHER trong tiếng Anh. 

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com

guest

5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

Either và neither có j khác nhau ạ???

Alice
Alice
3 years ago

“He couldn’t drive it. He couldn’t sell it. He couldn’t even give it away.”
–> He could neither…
(Viết lại như nào ạ? Please help me!!! Thanks)

linhh
linhh
3 years ago

tại sao cách dùng 4 V lại chia theo số ít ạ?