Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh

Loại câu điều kiện nâng cao người bản ngữ hay dùng nhất

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh là cấu trúc câu điều kiện nâng cao được dùng nhiều hơn cả câu điều kiện loại 3 vì trong cuộc sống, chúng ta thường nói về quá khứ và ảnh hưởng của nó lên đến hiện tại. Do đó câu điều loại 4 là sự kết hợp giữa loại 3 và loại 2.

* Công thức câu điều kiện loại 4:

IF chủ ngữ + HAD + VERB 3, Chủ ngữ + WOULD/COULD + Động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:

If I had not stayed up all night last night, I would not be so sleepy right now. (Nếu tối qua tôi không thức trắng đêm thì ngay lúc này tôi không buồn ngủ đến vậy đâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.