Câu Điều Kiện Loại 4 Trong Tiếng Anh

Loại câu điều kiện nâng cao người bản ngữ hay dùng nhất

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Câu Điều Kiện Loại 4 Trong Tiếng Anh

Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh là cấu trúc câu điều kiện nâng cao được dùng nhiều hơn cả câu điều kiện loại 3 vì trong cuộc sống, chúng ta thường nói về quá khứ và ảnh hưởng của nó lên đến hiện tại. Do đó câu điều loại 4 là sự kết hợp giữa loại 3 và loại 2.

Công thức câu điều kiện loại 4:

IF chủ ngữ + HAD + VERB 3, Chủ ngữ + WOULD/COULD + Động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:

  • If I had not stayed up all night last night, I would not be so sleepy right now. (Nếu tối qua tôi không thức trắng đêm thì ngay lúc này tôi không buồn ngủ đến vậy đâu.

Ý kiến của bạn:

avatar