Đại từ phản thân trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại từ phản thân trong tiếng Anh

Lưu ý: khi nói tự làm gì đó thì chỉ cần dùng đại từ phản thân, không cần thêm BY vì “BY….

Đại từ chủ ngữ Đại từ phản thân 
 I
MYSELF
 WE
OURSELVES
 YOU (số ít)
YOURSELF
 YOU (số nhiều)
YOURSELVES
 THEY
THEMSELVES
 HE
HIMSELF
 SHE
HERSELF
 IT
ITSELF

* Thí dụ:

I’ll do it myself. = Tôi sẽ tự mình làm

I cut myself when I shaved this morning. = Tôi tự làm trầy da mặt mình khi cạo râu sáng nay.

That man is talking to himself. Is he insane?= Người đàn ông đó đang tự nói chuyện một mình. Ông ta có bị tâm thần không?

He shot himself. = Anh ấy tự bắn mình (để tự vẫn).  

 

  • Lưu ý: khi nói tự làm gì đó thì chỉ cần dùng đại từ phản thân, không cần thêm BY vì “BY + đại từ phản thân” sẽ có nghĩa là “1 mình” (
    I eat by myself every day Hàng ngày, tôi ăn một mình.
    I cooked everything myself = tôi đã tự nấu mọi thứ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mời bạn tham khào thêm bài đại từ sở hữu)
Comment bằng Facebook

Ý kiến của bạn:

avatar