Cách Diễn Đạt So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Diễn Đạt So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

So sánh nhất trong tiếng Anh là cấu trúc ngữ pháp ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, tập thể gồm 3 thành viên trở lên.

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn:

Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

 THE + TÍNH TỪ/TRẠNG  TỪ NGẮN THÊM EST.

Thí dụ:

 • He is the smartest in his class.  = Anh ấy thông minh nhất lớp.
 • This book is the cheapest I can find. = Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.
 • He runs the fastest. = Anh ta chạy nhanh nhất.

Lưu ý:

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST

 • HAPPY –>  
  THE HAPPIEST
 • CRAZY –>   
  THE CRAZIEST
 • FUNNY –>   
  THE FUNNIEST

 

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 lần rồi mời thêm EST

 • BIG –>     
  THE BIGGEST
 • HOT –>   
  THE HOTTEST
 • SMALL –>   
  THE SMALLEST

 

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài:

Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI 
 • You are the most beautiful lady I have ever met. = Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay.
 •  London is the most expensive city in england. = Luân Đôn là thành phố đắt đỏ nhất nước Anh.

 

Ngoại lệ:  một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây, bắt buộc ta phải nhớ nằm lòng:

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ               DẠNG SO SÁNH NHẤT 
BAD
THE WORST
GOOD
THE BEST
WELL
THE BEST
MANY
THE MOST
MUCH
THE MOST

Thí dụ:

 • It was the worst day in my life. 
  = Ngày đó là cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.
 • He is the best teacher I have ever had.
   = Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.
 • These pants fit me the best.
   = Quần này vừa vặn với tôi nhất.
 • Who has the most money in the world?
  = Ai có nhiều tiền nhất trên thế giới?

Khi nào So Sánh Nhất Không Cần Dùng The?

Thông thường cấu trúc so sánh nhất luôn có mạo từ “the” trước tính từ hoặc trạng từ. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, có thể sử dụng hình thức so sánh nhất mà không dùng “the”:

 • Hình thức so sánh nhất nằm sau tính từ sở hữu:
  • I will do my best.
  • He put on his best clothes to go see her.
 • Hình thức so sánh nhất nằm sau linking verb và không đứng trước danh từ:
  • English and literature were easiest to me.
  • It’s best to stay silent.
  • Give it to the children who are oldest!
  • Susie writes most clearly.
 • Most không có “THE” mang nghĩa VERY, EXTREMELY, EXCEEDINGLY.
  • I am most grateful to him.

Những Trạng Từ Thường Dùng Trong So Sánh Nhất:

 • 6 Trạng Từ Nhấn Mạnh (intensifiers): simply, easily, altogether, quite, by far, by far and away
 • 2 Trạng Từ Giảm Nhẹ (downtoners): arguably, supposedly

Bạn có thể muốn xem bài về So Sánh HơnSo Sánh Bằng trong tiếng Anh.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments