Cách Diễn Đạt So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Diễn Đạt So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

So sánh nhất trong tiếng Anh là cấu trúc ngữ pháp ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, tập thể gồm 3 thành viên trở lên.

* Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

 THE + TÍNH TỪ/TRẠNG  TỪ NGẮN THÊM EST.

– Thí dụ:

He is the smartest in his class.  = Anh ấy thông minh nhất lớp.

This book is the cheapest I can find. = Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.

He runs the fastest. = Anh ta chạy nhanh nhất.

– Lưu ý:

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST

 HAPPY        –>     
THE HAPPIEST

 CRAZY        –>      
THE CRAZIEST

 FUNNY        –>     
THE FUNNIEST 

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 lần rồi mời thêm EST

 BIG         –>     
THE BIGGEST

HOT        –>     
THE HOTTEST

SMALL   –>      
THE SMALLEST

* Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài: Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

 
THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI 

You are the most beautiful lady I have ever met. = Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay.

 London is the most expensive city in england. = Luân Đôn là thành phố đắt đỏ nhất nước Anh.

* Ngoại lệ:  một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây, bắt buộc ta phải nhớ nằm lòng:

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ               DẠNG SO SÁNH NHẤT 

BAD                                       
THE WORST

GOOD                                   
THE BEST

WELL                                     
THE BEST

MANY                                     
THE MOST

MUCH                                     
THE MOST 

– Thí dụ:

It was the worst day in my life. = Ngày đó là cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

He is the best teacher I have ever had. = Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.

These pants fit me the best. = Quần này vừa vặn với tôi nhất.

Who has the most money in the world? = Ai có nhiều tiền nhất trên thế giới?

Bạn có thể muốn xem bài về So Sánh HơnSo Sánh Bằng trong tiếng Anh.

Comment bằng Facebook

1
Ý kiến của bạn:

avatar
1 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
0 Tác giả comment
Ngữ pháp tiếng Anh - cách Diễn Đạt So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh Tác giả comment gần đây!