Thì Tương Lai Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Thì Tương Lai Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh

Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh: Thì này được xếp vào ngữ pháp nâng cao vì nó không được dùng phổ biến như các thì khác, nhưng người học nâng cao vẫn nên biết thì này.

Công thức:

S + WILL BE + V thêm ING.

Cách dùng:

Tương lai tiếp diễn dùng để chỉ hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai.

Thí dụ:

  • I will be singing at Symphony Hall next month: Tháng tới tôi sẽ hát ở Symphony Hall.
  • We’ll be leaving next Monday.
  • When you arrive, I’ll be cooking dinner.
  • She’ll be riding a white horse into town.

 

Có thể bạn cần xem bài Thì tương lai gần với BE GOING TO

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments