Cách Đọc Đuôi ED Ở Một Từ Tiếng Anh Có Thêm ED Cuối

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Đọc Đuôi ED Ở Một Từ Tiếng Anh Có Thêm ED Cuối

Khi gặp 1 động từ có thêm ED, nhiều người cứ đọc đại đuôi ED như âm /id/ mà không biết đúng hay sai có lẽ vì ED nhìn giống /id/. Đây là một trong những lỗi thường gặp nhất trong phát âm tiếng Anh của người Việt Nam. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách đọc đuôi ED ở động từ có quy tắc .

Có 3 cách đọc đuôi ED ở cuối động từ có quy tắc: /t/, /d/ hoặc /id/

Khi nào đọc ED là /t/ ?

+ ED đọc là /t/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một âm vô thanh. Âm vô thanh khi phát âm cổ họng sẽ không rung. Các âm vô thanh: /f/, /k/, /p/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/ (âm thờ đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng)

+ Chúng tôi khuyến khích bạn chú ý âm cuối của động từ nguyên mẫu chứ KHÔNG phải chữ cái cuối.

Thí dụ:

 • LAUGH có chữ cái cuối là H nhưng âm cuối của LAUGH là /f/

→ Như vậy: LAUGHED sẽ đọc là /læft/

+ Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /t/:

 • talked
 • washes
 • kissed
 • watched
 • crossed
 • looked
 • missed
 • worked
 • passed
 • placed
 • stopped
 • used…

 

Khi nào đọc ED là /id/ ?

+ ED đọc là /id/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một trong hai âm /t/ và /d/.

→ Như vậy:

WANTED sẽ đọc là /wɔntid/

+ Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /id/:

 • needed
 • ended
 • rested
 • added
 • hunted
 • started
 • printed
 • sounded
 • counted…

Khi nào đọc ED là /d/ (100% giống như đ trong tiếng Việt) ?

+ ED đọc là /d/ (100% giống như đ trong tiếng Việt) khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một âm ngoài những âm được đề cập ở hai cách đọc trên.

→ Như vậy:

LOVED sẽ đọc là /lʌvd/

+ Tương tự, bạn hãy đọc những từ sau với ED được đọc là /d/:

 • played
 • filled
 • cleaned
 • studied
 • followed
 • rained
 • stayed
 • boiled
 • called
 •   raised
 • prepared
 •   happened…
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments