Cách đọc âm S cuối trong tiếng Anh

Quy tắc đọc S ending áp dụng cho danh từ, động từ, sở hữu cách

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách đọc S ending  trong tiếng Anh

Quy tắc đọc S ending áp dụng cho danh từ, động từ, sở hữu cách

Bài này trình bày cách đọc âm S cuối trong tiếng Anh, gọi tắt là S ending. S endingS hoặc thỉnh thoảng ES thêm vào cuối 1 từ, thường là danh từ đếm được hoặc động từ thì hiện tại đơn cho chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít. S ending có 3 kiểu đọc khác nhau sau đây, tùy vào âm cuối trước khi thêm S là âm gì.

Trường hợp 1:

S ending đọc là  /iz/  khi S ending nằm sau âm  s, z, sh, shz, ch, dj.

-Ví dụ:

chances

kisses 

Joyce’s

audience’s

causes =
koziz

buzzes

washes

garages

mirages

camouflages

watches

a witch’s broomstick

damages

advantages

pages

George’s car

languages

everyone else’s

Trường hợp 2:

S ending đọc như  /s/ khi S ending đứng sau f, k, p, t, thờ lưỡi

– Ví dụ:

laughs

kicks

books

stops

cats

months

Trường hợp 3:

S ending đọc là /z/: các từ còn lại. Tất cả các từ có S ending mà không rơi vào trường hợp 1 và 2 thì S ending đều phát âm là  /z/

– Ví dụ: 

loves

moves

tables

chairs

includes

gestures

cliches...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.