Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO

Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

  Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY:Tâm thần là một nhánh của thuốc đề cập đến tâm trí con người – thường là bệnh của tâm trí biểu hiện trong hành vi [Đọc tiếp]

Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO

Pseudos and other pretentions

Pseudos and other pretentions The Greek word pseudein means “to lie.”  English uses this as a prefix (pseudo-) that can be put in front of almost anything to indicate an imitation or mimic.  (As [Đọc tiếp]