Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO

Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

  Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY:Tâm thần là một nhánh của thuốc đề cập đến tâm trí con người – thường là bệnh của tâm trí biểu hiện trong hành vi [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG TIẾNG ANH

30 từ vựng ielts nâng cao – phần 24

30 Từ Vựng Ielts Nâng Cao – Phần 24 settle /ˈsetl/: giải quyết ổn thỏa, an cư, định cư arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: số học spontaneous /spɑːnˈteɪniəs/: tự nhiên,không gò bó,không ép buộc deprive /dɪˈpraɪv/: [Đọc tiếp]