BENJAMIN FRANKLIN
THAM KHẢO THÊM

800 Câu châm ngôn của Benjamin Franklin

800 câu châm ngôn của Benjamin Franklin Benjamin Franklin là một trong những người cha già khai sáng đất nước Hoa Kỳ, một đại danh nhân không chỉ người Mỹ [Đọc tiếp]