Chia sẻ trọn bộ Cambridge Ielts quyển 1 đến quyển 13

Cambridge Ielts từ 1 đến mới nhất hiện nay là quyển 13 là bộ đề thi mẫu Ielts có thể nói là giống đề thi thật nhất và có chất lượng âm thanh chuẩn nhất hiện nay. Cho tới thời điểm này, Cambridge Ielts đã có 13 quyển, mỗi quyển 4 đề thi. Tuy nhiên, các bạn chỉ nên tập trung luyện những quyển mới nhất để đảm bảo làm quen với những đề gần với đề thật hơn, cụ thể nên luyện từ quyển 6 đến 13.

Tại đây các bạn có thể tải toàn bộ file ebook và audio cho Cambridge Ielts từ 1-13.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.