100 Phrasal Verb quan trọng nhất trong tiếng Anh

English Idioms & Sayings
English Idioms & Sayings

100 Phrasal Verb quan trọng nhất trong tiếng Anh

100 Phrasal Verb quan trọng nhất trong tiếng Anh: Một Phrasal Verb là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOKNHÌN, AFTERSAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là CHĂM SÓC).

Trong bài này, chúng tôi đã chắt lọc lại 100 phrasal verb cơ bản nhất, quan trọng nhất, thường gặp nhất cho các bạn dễ học.

* Lưu ý:

s.o viết tắt cho

someone (người nào đó)

 – s.th: viết tắt cho

something (cái gì đó)

* Ví dụ:

– Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt câu:

Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu:

Children should look after their old and feeble parents.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)

 

 1. Beat one’s self up
  : tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng myself, yourself, himself, herself…)
 2. Break down
  : bị hư
 3. Break in
  : đột nhập vào nhà
 4. Break up with s.o
  : chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
 5. Bring s.th up
  : đề cập chuyện gì đó
 6. Bring s.o up
  : nuôi nấng (con cái)
 7. Brush up on s.th
  : ôn lại
 8. Call for sth:
  cần cái gì đó;
  Call for s.o
   : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
 9. Carry out
  : thực hiện (kế hoạch)
 10. Catch up with s.o
  : theo kịp ai đó
 11. Check in
  : làm thủ tục vào khách sạn
 12. Check out
  : làm thủ tục ra khách sạn
 13. Check sth out
  : tìm hiểu, khám phá cái gì đó
 14. Clean s.th up
  : lau chùi
 15. Come across as
  : có vẻ (chủ ngữ là người)
 16. Come off
  : tróc ra, sút ra
 17. Come up against s.th
  : đối mặt với cái gì đó
 18. Come up with
  : nghĩ ra
 19. Cook up a story
  : bịa đặt ra 1 câu chuyện
 20. Cool down
  : làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
 21. Count on s.o
  : tin cậy vào người nào đó
 22. Cut down on s.th:
   cắt giảm cái gì đó
 23. Cut off
  : cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
 24. Do away with s.th
  : bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
 25. Do without s.th
  : chấp nhận không có cái gì đó
 26. Dress up
  : ăn mặc đẹp
 27. Drop by
  : ghé qua
 28. Drop s.o off:
   thả ai xuống xe
 29. End up
  : có kết cục = wind up
 30. Figure out
  : suy ra
 31. Find out
  : tìm ra
 32. Get along/get along with s.o
  : hợp nhau/hợp với ai
 33. Get in
  : đi vào
 34. Get off
  : xuống xe
 35. Get on with s.o
  : hòa hợp, thuận với ai đó
 36. Get out
  : cút ra ngoài
 37. Get rid of s.th
  : bỏ cái gì đó
 38. Get up
  : thức dậy
 39. Give up s.th
  : từ bỏ cái gì đó
 40. Go around
  : đi vòng vòng
 41. Go down
  : giảm, đi xuống
 42. Go off
  : reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
 43. Go on
  : tiếp tục
 44. Go out
  : đi ra ngoài, đi chơi
 45. Go up
  : tăng, đi lên
 46. Grow up
  : lớn lên
 47. Help s.o out
  : giúp đỡ ai đó
 48. Hold on
  : đợi tí
 49. Keep on doing s.th
  : tiếp tục làm gì đó
 50. Keep up sth
  : hãy tiếp tục phát huy
 51. Let s.o down
  : làm ai đó thất vọng
 52. Look after s.o
  : chăm sóc ai đó
 53. Look around
  : nhìn xung quanh
 54. Look at sth
  : nhìn cái gì đó
 55. Look down on s.o
  : khinh thường ai đó
 56. Look for s.o/s.th
  : tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
 57. Look forward to something/Look forward to doing something
  : mong mỏi tới sự kiện nào đó
 58. Look into sth
  : nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
 59. Look sth up
  : tra nghĩa của cái từ gì đó
 60. Look up to s.o
  : kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
 61. Make s.th up
  : chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
 62. Make up one’s mind:
   quyết định
 63. Move on to s.th
  : chuyển tiếp sang cái gì đó
 64. Pick s.o up
  : đón ai đó
 65. Pick s.th up
  : lượm cái gì đó lên
 66. Put s.o down
  : hạ thấp ai đó
 67. Put s.o off:
   làm ai đó mất hứng, không vui
 68. Put s.th off
  : trì hoãn việc gì đó
 69. Put s.th on
  : mặc cái gì đó vào
 70. Put sth away
  : cất cái gì đó đi
 71. Put up with s.o/ s.th:
   chịu đựng ai đó/ cái gì đó
 72. Run into s.th/ s.o
  : vô tình gặp được cái gì / ai đó
 73. Run out of s.th: 
  hết cái gì đó
 74. Set s.o up
  : gài tội ai đó
 75. Set up s.th
  : thiết lập, thành lập cái gì đó
 76. Settle down
  : ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
 77. Show off
  : khoe khoang
 78. Show up
  : xuất hiện
 79. Slow down
  : chậm lại
 80. Speed up
  : tăng tốc
 81. Stand for
  : viết tắt cho chữ gì đó
 82. Stand someone up
  = cho ai đó leo cây
 83. Take away (take sth away from s.o)
  : lấy đi cái gì đó của ai đó
 84. Take off
  : cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
 85. Take s.th off
  : cởi cái gì đó
 86. Take up
  : bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
 87. Talk s.o in to s.th
  : dụ ai làm cái gì đó
 88. Tell s.o off
  : la rầy ai đó
 89. Turn around
  : quay đầu lại
 90. Turn down
  : vặn nhỏ lại
 91. Turn off
  : tắt
 92. Turn on
  : mở
 93. Turn sth/s.o down
  : từ chối cái gì/ai đó
 94. Turn up
  : vặn lớn lên, có mặt trong 1 cuộc hẹn
 95. Wake up
  : (tự) thức dậy 
  Wake s.o up: đánh thức ai dậy
 96. Warm up
  : khởi động
 97. Wear out
  : mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn)
 98. Wear off:
  hết tác dụng (thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc tê chẳng hạn)
 99. Work out
  : tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
 100. Work s.th out
  : suy ra được cái gì đó, tìm ra giải pháp, kế hoạch phù hợp

Có thể bạn cần xem bài Giới từ tiếng Anh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.