blank

Tội nghiệp hôn

Tội nghiệp hôn tiếng Anh là gì? Tội nghiệp hôn: Oh, you poor man! (Nếu người nghe là đàn ông) Oh, you poor boy! (Nếu người nghe là nam chưa [Đọc tiếp]

blank

Tự lượng sức mình

Tự lượng sức mình tiếng Anh là gì? Tự lượng sức mình: Know one’s own limit (one’s này khi ứng dụng thay bằng tính từ sở hữu thích hợp như: [Đọc tiếp]