100+ English Fillers to Buy Some Time and Sound More Natural

100+ ENGLISH FILLERS TO BUY SOME TIME AND SOUND MORE NATURAL

Sau đây là 100+ Cụm Từ Dùng Để Câu Giờ Khi Nói Và Làm Tiếng Anh Của Bạn Tự Nhiên Như Người Bản Ngữ. Nếu bạn có thắc mắc về cụm từ nào thì hãy comment bên dưới nhé.

  1. Actually: Nói đúng hơn
  2. All I know is: Tất cả những gì tôi biết là…
  3. And: (kéo dài ra)
  4. And things like that: và đại loại như thế
  5. Anyway: À nói vấn đề này tới đây đủ rồi, chúng ta sang vấn đề khác.
  6. Apparently: Có thể thấy trước mắt được là = Rõ ràng có thể thấy là
  7. As far as I know: Theo tôi được biết
  8. At the end of the day: Suy cho cùng, Cuối cùng thì
  9. Basically: Cơ bản là
  10. Believe it or not: Bạn có thể ngạc nhiên
  11. But (kéo dài): Nhưng
  12. But at the end of the day: Suy cho cùng, Cuối cùng
  13. By and large: Nhìn chung
  14. By that I mean: Khi nói thế, ý tôi là
  15. Certainly: Chắc chắn là thế
  16. Clearly: Rõ ràng là thế
  17. Don’t get me wrong, I mean…: Đừng hiểu sai, ý tôi là
  18. Evidently: Rõ ràng là
  19. Erm: ừm
  20. Finally: Lúc cuối, Cuối cùng
  21. Fortunately= Luckily: May mắn thay
  22. Frankly: Tôi không ngại nói thẳng là
  23. Fundamentally: Về cơ bản là
  24. Generally: Nhìn chung
  25. Honestly: Thành thật mà nói
  26. Hopefully: Tôi hy vọng một điều là
  27. I don’t know, but I believe: Tôi không biết chắc nhưng tôi tin là
  28. I don’t think I feel like (doing something): tôi không có hứng làm gì đó
  29. I guess: Tôi đoán là = I think
  30. I’ve never thought about it before: Trước giờ tôi chưa nghĩ về điều này.
  31. I mean: Ý tôi là
  32. I suppose tôi cho là= I guess = I think
  33. I suspect that: Tôi nghi là
  34. I think: Tôi nghĩ là
  35. I was like…: Lúc đó tôi kiểu như là…
  36. I would say= I suppose tôi cho là = I guess = I think
  37. I’m convinced that: Tôi hoàn toàn tin rằng
  38. I’m fairly certain that: Tôi khá chắc chắn rằng
  39. I’m pretty sure that: Tôi rất chắc chắn là
  40. Ideally: Lý tưởng nhất là
  41. In any case: Dù trong trường hợp nào
  42. In fact: Thật vậy, Thực sự là
  43. In my case: Trong trường hợp tôi
  44. In reality: Trong thực tế
  45. In the long run: Về lâu dài
  46. Indeed: Thật sự là vậy
  47. Instead: thay vào đó
  48. Interestingly: Thú vị 1 điều là…
  49. Ironically: Bất ngờ mỉa mai là
  50. It may sound …, but….: Nghe thì có vẻ… nhưng …
  51. It’s difficult to say, but I guess…: Rất khó nói chính xác, nhưng tôi nghĩ là …
  52. It’s just…: Chỉ là…
  53. It’s like: Kiểu như là…
  54. It’s not like… It’s more like…: Không phải là …mà đúng hơn là…
  55. Just like …: Cũng giống như
  56. Kindof= kinda = Sorta = Đại loại là thế.
  57. Let me make myself clearer: để tôi nói cho rõ hơn
  58. Let me put it another way: để tôi nói cách khác cho dễ hiểu
  59. Like…: Kiểu như
  60. Like it or not: Dù muốn dù không
  61. Literally: theo nghĩa đen
  62. Luckily: May thay
  63. Many people think…but actually …: Nhiều người nghĩ là ..nhưng sự thật là ..
  64. Maybe I’m all wet, but I think: Có thể tôi hoàn toàn không biết hết thông tin nhưng tôi nghĩ là
  65. Normally: Thường là
  66. Not everyone will agree with me, but I think…: Có thể có người không đồng ý với tôi nhưng tôi nghĩ
  67. Often times= Often: thường thì
  68. On the contrary: Ngược lại mới đúng
  69. On the whole: Nhìn chung
  70. On top of that: Hơn nữa/Thêm vào đó
  71. Or anything like that (phủ định): Hoặc bất kỳ thứ gì tương tự vậy
  72. Or something like that (khẳng định): Hoặc gì đó tương tự vậy
  73. Personally: Cá nhân tôi thấy
  74. Quite the opposite: Hoàn toàn ngược lại
  75. Rather: Thay vào đó = Instead (đầu câu)
  76. So: Thế nên
  77. Sorry, I didn’t catch that question: Xin lỗi tôi không kịp nghe câu hỏi.
  78. Sort of= Sorta = Kind of = Kinda: Đại loại vậy!
  79. Sort of like: Kiểu giống như là…
  80. Strangely: Kỳ lạ một điều là
  81. Surprisingly: Một điều đáng ngạc nhiên là
  82. Take X as an example: Đơn cử X ra làm ví dụ chẳng hạn
  83. Talking of…: Nói về
  84. Technically: Technically speaking: Nói cho đúng định nghĩa từ điển, đúng luật
  85. That’s a difficult question. Let me see: Thật là một câu hỏi khó. Để tôi suy nghĩ trả lời thử.
  86. The point is…: Mấu chốt là, Chủ ý là
  87. The problem is…: Cái khó ở đây là
  88. The real question is…: Vấn đề thật sự cần giải quyết là
  89. Theoretically: Về mặt lý thuyết mà nói
  90. To be honest: Thành thật mà nói
  91. To take an example: Thí dụ = For example = For instance
  92. Totally: Hoàn toàn đúng vậy!
  93. Typically:  thường thì
  94. Uhm= Erm: Ừm, à
  95. Ultimately: Suy cho cùng, Cuối cùng
  96. Unfortunately: Không may là
  97. Unlike…: Không giống như…
  98. Usually: Thường thì
  99. We have to keep in mind that …: Chúng ta đừng quên rằng…
  100. Well: Ừm, À
  101. What I mean is: Ý tôi là
  102. What I meant to say is: Ý tôi là
  103. What I’m saying is … :Ý tôi là
  104. What I’m trying to say is …: Ý tôi là
  105. Whether we like it or not: Dù muốn dù không
  106. Would you mind repeating that? Bạn vui lòng nói lại được không?
  107. You know: Bạn biết đó
  108. You know what I mean? Bạn hiểu ý tôi chứ?
  109. You may not believe it, but…: Có thể bạn không tin nhưng sự thật là
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

3 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

hi

Anonymous
Anonymous
2 years ago

what a perfect idea to learn english

Noname
Noname
2 years ago

Can I a human say English with that