25 Động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

25 Most common verbs in English

Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

25 Động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Danh sách 25 động từ tiếng Anh thông dụng nhất, được dùng nhiều nhất hàng ngày.

 

 Động từ
 Phiên âm   Nghĩa
BE

 /bi:/ thì, là (xem bài “TO BE”)
HAVE

 /hæv/  có
DO

 /du:/  làm
SAY
 /sei/  nói
GET

 /get/  lấy, trở nên
MAKE

 /meik/  làm ra
GO

 /go/  đi
KNOW
/nou/

 biết
TAKE
 /teik  lấy
SEE
 /si:/  thấy
COME
 /kʌm/  đến
THINK
 /θiɳk/  suy nghĩ
LOOK
 /luk/  nhìn
WANT
 /wɔnt/  muốn
GIVE
 /giv/  cho
USE
 /ju:s/  sử dụng
FIND
 /faind/  tìm thấy
TELL
 /tel/  nói cho ai biết
ASK
 /ɑ:sk/  hỏi
WORK
 /wə:k/  làm việc
SEEM
 /si:m/  có vẻ
FEEL
 /fi:l/  cảm thấy
TRY
 /trai/  cố gắng, thử
LEAVE
 /li:v/  rời khỏi
CALL
 /kɔ:l/  gọi, gọi điện
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments