Danh sách toàn bộ 620 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Tất cả những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

DANH SÁCH TOÀN BỘ 620 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH

Bạn có thể học 90 động từ bất quy tắc thông dụng cũng đủ sử dụng cơ bản hàng ngày. Nếu bạn muốn tìm hiểu về tất cả những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, thì sau đây là danh sách toàn bộ 620 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, xếp theo trật tự bảng chữ cái. 

 

 

1 Comment

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Anh - Một thì quan trọng và dễ sử dụng
  2. Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh - TiengAnhOnline.Com
  3. Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.