Fears and phobias – Tên các nỗi sợ và ám ảnh

Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Fears and phobias – Tên các nỗi sợ và ám ảnh

Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA

Một “…phobia” là một chứng sợ hãi thái quá về điều gì (hoặc cái gì, con gì) đó.

Thường thì người bản xứ có học cũng chỉ biết tên một số “phobia” thông dụng. Nếu bạn nhớ được hết tất cả những “phobia” trong danh sách này, chắc chắn bạn là siêu nhân!

Sau đây là toàn bộ những “phobia” . Thứ tự ABC được dựa vào từ mang tên “cái được sợ” trong chữ “…phobia”.

Ví dụ: Bạn thấy  Corpses- Necrophobia. Trong đó, “Corpses” nghĩa là ” xác chết”  và  “Necrophobia” nghĩa là chứng sợ xác chết.

The following are not fears but the names of diseases or disease symptoms.

The following are not fears but instead dislikes or revulsions.

There are also a number of nationalities that can get this treatment:  Anglophobia, Frankophobia, Russophobia, Sinophobia.

Comment bằng Facebook

Ý kiến của bạn:

avatar