19 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trạng Thái, Mùi Vị Thức Ăn

19 từ vựng chủ đề trạng thái mùi vị thức ăn

19 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trạng Thái, Mùi Vị Thức Ăn

Delicious /dɪˈlɪʃəs/: Ngon tuyệt, rất ngon
Hot /hɑːt/: Nóng, cay

disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/: Gớm, kinh khủng

under-cooked/ˈʌndər kʊkt/: Chưa thật chín, tái

Sour /ˈsaʊər/: Chua

Stale /steɪl/: Ôi, thiu

Mild /maɪld/: Nhẹ ( mùi )

Poor /pɔːr/: Chất lượng kém

Spicy /ˈspaɪsi/: Cay

Bland /blænd/: Nhạt nhẽo

Tasty /ˈteɪsti/: Ngon, đầy hương vị

Salty /ˈsɔːlti/: Có muối, mặn

Sweet /swiːt/: Ngọt, có mùi thơm

Over-cooked /ˌəʊvəˈkʊkt/: Nấu quá lâu, nấu quá chín

Tough /tʌf/: Dai, khó cắt, khó nhai

Tender /ˈtendər/: Không dai, mềm

Mouldy /ˈmoʊldi/: Bị mốc, lên meo

Rotten /ˈrɑːtn/: Thối rửa, đã hỏng

Fresh /freʃ/: Tươi, tươi sống

1
Ý kiến của bạn:

avatar
1 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
0 Tác giả comment
34 Từ vựng chủ đề các quy trình chế biến thức ăn - TiengAnhOnline.Com Tác giả comment gần đây!
Mới nhất Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!