32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

The Pope /ðə poʊp/: Đức Giáo Hoàng

church /tʃɜːrtʃ/: nhà thờ

Bishop /ˈbɪʃəp/: Giám mục

Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/: Đức Hồng Y

Carol  /ˈkærəl/: Thánh ca

Christian costumes /ˈkrɪstʃən ˈkɑːstuːm/:  đạo phục đạo Chúa

Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/:  Ki tô giáo

Christmas /ˈkrɪsməs/: Lễ Giáng Sinh

church choir /tʃɜːrtʃ ˈkwaɪər/: hội Thánh ca

cleanse someone from his sin /klenz ˈsʌmwʌn frəm hɪz sɪn/: rửa tội cho ai đó

confession /kənˈfeʃn/: sự xin tội

Easter /ˈiːstər/: Lễ Phục Sinh

faith = creed = religion /feɪθ/ = /kriːd/ = /rɪˈlɪdʒən/: tín ngưỡng

God /ɡɑːd/: Đức Chúa Trời

heaven /ˈhevn/: thiên đàng

Jesus Christ /ˈdʒiːzəs kraɪst/: Chúa Giê-Su

monk /mʌŋk/: tu sĩ

Mother Mary /ˈmʌðər ˈmɛːri/: Đức Mẹ Mary

parish /ˈpærɪʃ/: giáo xứ

Pastor /ˈpæstər/: Mục sư

Priest /priːst/: Linh mục

Roman Catholicism /ˈroʊmən kəˈθɑːləsɪzəm/: Công giáo

salvation /sælˈveɪʃn/: sự cứu rỗi

Sister /ˈsɪstər/: bà sơ

The Bible /ðə ˈbaɪbl/: Kinh Thánh

The Church /ðə tʃɜːrtʃ/: Giáo Hội

the Creator /ðə kriˈeɪtər/: đấng tạo hóa

the great hall /ðə ɡreɪt hɔːl/: thánh đường

the holy cross /ðə ˈhoʊli krɔːs/: thập tự giá, thánh giá

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com.

guest

10 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
M.huyendieu
M.huyendieu
1 year ago

Cho con hỏi: “tham dự Thánh lễ” trong tiếng anh thì như thế nào ạ?
Con cảm ơn nhiều ạ

Anonymous
Anonymous
2 years ago

từ giáo xứ dịch sang tiếng anh như thế nào ạ

Ielts Mr Thi
Admin
Reply to  Anonymous
2 years ago

Trong bài có đó bạn: PARISH.

Alberto
Alberto
3 years ago

confession nghĩa là xưng tội (xưng thú tội lỗi của mình) chứ không phải xin tội đâu nhé.

Teresa
Teresa
3 years ago

cho em hỏi “lễ truyền chức trong tiếng anh là gì?

Anonymous
Anonymous
3 years ago

từ BAN LỄ SINH trong tiếng Anh là gì?

Anonymous
Anonymous
3 years ago

cho mk hỏi dòng tu tiếng anh là gì??

Ielts Mr Thi
Admin
Reply to  Anonymous
3 years ago

Một dòng tu tiếng Anh là “a religious order”.

Anonymous
Anonymous
Reply to  Ielts Mr Thi
1 year ago

Buổi lễ là gì ạ

nguyễn trung du
nguyễn trung du
4 years ago

thank you so much