48 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Đình

blank

48 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Đình

blank

 • husband /ˈhʌzbənd/: Chồng
 • wife /waɪv/: Vợ
 • brother /ˈbrʌðər/: Anh trai/Em trai
 • sister /ˈsɪstər/: Chị gái/Em gái
 • uncle /ˈʌŋkl/: Chú/Cậu/Bác Trai
 • aunt /ænt/: Cô/Dì/Bác Gái 

blank

 • nephew /ˈnefjuː/: Cháu trai (con của anh chị em)
 • niece /niːs/: Cháu gái ( con của anh chị em)
 • cousin /ˈkʌzn/: Anh chị em họ
 • grandmother /ˈɡrænmʌðər/: 
 • grandfather /ˈɡrænfɑːðər/: Ông 
 • grandparents /ˈɡrænperənt/: Ông Bà

blank

 • grandson /ˈɡrænsʌn/: Cháu nội/ngoại trai
 • granddaughter /ˈɡrændɔːtər/: Cháu nội/ngoại gái
 • second cousin /ˌsekənd ˈkʌzn/: Cháu trai/gái con của anh chị em bà con
 • adopted father /əˈdɑːptɪdˈfɑːðər/: Cha nuôi
 • adopted mother /əˈdɑːptɪdˈmʌðər/: Mẹ nuôi
 • adopt child /əˈdɑːpt tʃaɪld/: Con nuôi
  blank
 • godfather /ˈɡɑːdfɑːðər/: Bố đỡ đầu
 • godmother /ˈɡɑːdmʌðər/: Mẹ đỡ đầu
 • godson /ˈɡɑːdsʌn/: Con trai đỡ đầu
 • god-daughter /ˈɡɑːd dɔːtər/: Con gái đỡ đầu
 • stepfather /ˈstepfɑːðər/: Bố dượng
 • stepmother /ˈstepmʌðər/: Mẹ kế

blank

 • stepson /ˈstepsʌn/: Con trai riêng của chồng/vợ
 • stepdaughter /ˈstepdɔːtər/: Con gái riêng của chồng/vợ
 • stepbrother /ˈstepbrʌðər/: Con trai của bố dượng/mẹ kế
 • stepsister /ˈstepsɪstər/: Con gái của bố dượng/mẹ kế

blank

 • half-sister /ˈhæf sɪstər/: Chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 • half-brother /ˈhæf brʌðər/: Anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 • mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: Mẹ chồng/mẹ vợ 
 • father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: Bố chồng/bố vợ

blank

 • son-in-law /ˈsʌn ɪn lɔː/: Con rể
 • daughter-in-law /ˈdɔːtər ɪn lɔː/: Con dâu
 • sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: Chị/em dâu
 • brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: Anh/em rể
 • relative /ˈrelətɪv/: Họ hàng
 • twin /twɪn/: Anh chị em sinh đôi

blank

 • father /ˈfɑːðər/: Bố
 • mother /ˈmʌðər/: Mẹ
 • son /sʌn/: Con trai
 • daughter /ˈdɔːtər/: Con gái 
 • parent /ˈperənt/: Bố mẹ
 • child /tʃaɪld/: Con

Chúc mừng bạn đã học xong 48 từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình. Nếu có bất kì thắc mắc nào về tiếng Anh đừng ngần ngại comment bên dưới nhé!

Comment để học tiếng Anh tốt hơn và nhiều hơn

31 Comments

  • ông ngoại ông nội = grandfather, bà ngoại bà nội = grandmother. Tiếng Anh không quan trọng phải phân biệt ngoại nội đâu bạn. Anh em trai = brother, chị gái, em gái = sister cũng vậy, không cần phân biệt ai lớn, ai nhỏ.

  • Em gái, chị gái đã có (sister). Em trai/Anh trai đã có (brother). “Tổ tiên = ancestors, “cố” = great grandparent(s).

  • Tương đối đủ rồi bạn. Có từ nào bạn thấy chưa có thì cứ comment mình trả lời.

Comments are closed.