63 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động, Hành Động

63 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động, Hành Động

carry /ˈkæri/: cầm, vác

catch /kætʃ/: đỡ lấy

climb /klaɪm/: leo trèo

dive /daɪv/: lặn

drop /drɑːp/: đánh rơi, rơi

fall /fɔːl/: ngã

flick /flɪk/: búng

hit /hɪt/: đánh

hold /hoʊld/: cầm

jump /dʒʌmp/: nhảy

kick /kɪk/: đá

leap /liːp/: nhảy qua

lift /lɪft/: nâng lên

crawl /krɔːl/: bò

jog /dʒɑːɡ/: chạy bộ (tập thể dục)

crouch /kraʊtʃ/: thu mình, nép mình lại

tap /tæp/: vỗ, gõ nhẹ

bend /bend/: uốn cong

paint /peɪnt/: sơn, quét sơn

paste /peɪst/: dán (bằng hồ), bọc bột, xay( pate)

pick /pɪk/: hái, nhổ, cuốc, xỉa, mở, cạy

plant /plænt/: gieo, trồng

play /pleɪ/: chơi, nô đùa, đùa giỡn

point /pɔɪnt/: chỉ, trỏ, nhắm, chĩa

pour /pɔːr/: rót, đổ, giội, trút

pull /pʊl/: lôi, kéo, giật

punch /pʌntʃ/: đấm

push /pʊʃ/: xô, đẩy

put down /ˈpʊt.daʊn/: hạ xuống

rake /reɪk/: cào, cời

read /riːd/: đọc            

row /roʊ/: chèo thuyền

run /rʌn/: chạy

sail /seɪl/: điều khiển, lái (thuyền buồm)

scrub /skrʌb/: lau, chùi, cọ, rửa

see /siː/: thấy, trông thấy, nhìn thấy, xem, quan sát, xem xét

set /set/: bố trí, để, đặt, bày (bàn ăn)

sew /soʊ/: may, khâu

pat /pæt/: vỗ

shout /ʃaʊt/: la hét, hò hét, reo hò

walk /wɔːk/: bước đi

tickle /ˈtɪkl/: cù

throw /θroʊ/: ném

tell /tel/: nói, nói với, nói lên, nói ra

talk /tɔːk/: trò chuyện, nói chuyện

swing /swɪŋ/: đua đưa, lúc lắc

swim /swɪm/: bơi

sweep /swiːp/: quét qua, lan ra, di chuyển nhanh trên một vùng

stroke /stroʊk/: vuốt ve

stretch /stretʃ/: duỗi tay chân

stop /stɑːp/: ngừng, nghỉ, thôi

stand /stænd/: đứng

squat /skwɑːt/: ngồi xổm

sneeze /sniːz/: hắt hơi

slip /slɪp/: trượt ngã

slap /slæp/: tát

sleep /sliːp/: ngủ

ice-skate /ˈaɪs skeɪt/: trượt băng

board-skate /bɔːrd skeɪt/: trượt ván

sit /sɪt/: ngồi

sing /sɪŋ/: hát, hót

show /ʃoʊ/: cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem

tiptoe /ˈtɪptoʊ/: đi nhón gót chân

10
Ý kiến của bạn:

avatar
10 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
10 Tác giả comment
MinhAnonymousAnonymousMinaAnonymous Tác giả comment gần đây!
Mới nhất Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Minh
Guest
Minh

Rất bổ ích

Anonymous
Guest
Anonymous

rat hay…….

Anonymous
Guest
Anonymous

được nha

Mina
Guest
Mina

Hay . Trang rất bổ ích , xem rất nhiêu mà giờ mới ghi . Hhhh

Anonymous
Guest
Anonymous

ok

Free fire
Guest
Free fire

Rat thu vi

Anonymous
Guest
Anonymous

hhhh

Anonymous
Guest
Anonymous

ngầu lắm bạn ạ

Mr. Thi
Guest

Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn sẽ quay lại xem nhiều bài đăng bổ ích khác và giới thiệu cho người quen cùng xem.

Jack Nguyen
Guest

Trang rất bổ ích