Từ Vựng Tiếng Anh Về 10 Loài Động Vật Tuyệt Chủng

Từ Vựng Tiếng Anh Về 10 Loài Động Vật Tuyệt Chủng

baiji dolphin /bai dʒiˈdɑːlfɪn/: cá heo nước ngọt vi trắng

Caspian tiger /’kæspıənˈtaɪɡər/: hổ Caspi
dinosaur /ˈdaɪnəsɔːr/: khủng long
dodo /ˈdoʊdoʊ/: chim đô đô
elephant bird /ˈelɪfənt bɜːrd/: chim voi
mammoth /ˈmæməθ/: voi ma mút
moa bird /ˈmoʊə bɜːrd/: chim moa
sabertooth tiger /ˈseɪbərtuːθˈtaɪɡər/: hổ răng kiếm
Tasmanian tiger /tazˈmeɪnɪənˈtaɪɡər/: chó sói túi Tasmania
woolly rhinoceros /ˈwʊli raɪˈnɑːsərəs/: tê giác lông mượt

1
Ý kiến của bạn:

avatar
1 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
1 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
1 Tác giả comment
BÙI LÊ NGUYỄN Tác giả comment gần đây!
Mới nhất Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
BÙI LÊ NGUYỄN
Guest
BÙI LÊ NGUYỄN

HAY QUÁ!