From all walks of life là gì? – Phrase of the day

From all walks of life là gì?

From all walks of life: adj (sau Be, sau Noun). thuộc mọi tầng lớp trong xã hội

  • People from all walks of life came to the carnival. (Mọi người thuộc mọi thành phần trong xã hội đã đến dự hội chợ.)
  • Children of every walk of life attend this school. (Trẻ em học trường này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội.)
  • Members of the gym include lawyers, teachers, plumbers, and hairdressers – people from all (different) walks of life. (Thành viên của phòng gym này bao gồm luật sư, giáo viên, thợ ống nước, và thợ làm tóc, nói chung là mọi người thuộc đủ các tầng lớp khác nhau trong xã hội.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments