It dawned on me là gì? – Phrase of the day

It dawned on me là gì?

It dawned on me là gì: (idiom)  Tôi bỗng nhận ra là…/Tôi chợt nhận ra rằng…

(Khi dùng có thể thay “me” bằng đại từ tân ngữ khác như him/her/you…)

  • Then it dawned on me; he was with another woman. (Rồi tôi chợt nhận ra là anh ấy đang có người đàn bà khác.)
  • It dawned on me that I should probably thank him.(Tôi bỗng nhận ra là có lẽ tôi nên cảm ơn anh ấy.)
  • Eventually it dawned on me that these were the offspring of her marriage to Jason. (Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng đây là những đứa con của cô ấy với Jason.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments