Makeshift – Word Of The Day

MAKESHIFT – WORD OF THE DAY

makeshift /ˈmeɪkʃɪft/adj. dã chiến, tạm bợ

  • The hall had been turned into a makeshift hospital. (Hội trường đó đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments