The Powers That Be – Phrase of the day

Phrase of the day: THE POWERS THAT BE 

The powers that be: (n.) những người nắm quyền quyết định trong một lĩnh vực

  • It’s up to the powers that be to decide what should be done next. (Tiếp theo cần phải làm gì là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của những người nắm quyền.)
  • We do have the power to effect change by voting, but, between elections, we’re largely at the mercy of the powers that be. (Chúng ta đúng là có quyền tạo ra thay đổi bằng phiếu bầu nhưng từ giờ đến lúc bầu cử, chúng ta phải chịu sự định đoạt của những người nắm quyền.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Ngoc Thi
3 years ago

Cụm từ này rất phổ biến, mình đã thấy người bản ngữ dùng nhiều lần.