Put one’s best foot forward là gì? – Phrase of the day

Put one’s best foot forward là gì?

Put one’s best foot forward (idiom) v. làm hết sức để gây ấn tượng tốt

  • Come on, let’s put our best foot forward for this interview. (Tập trung vào nè, chúng ta hãy cố hết sức gây ấn tượng thật tốt cho cuộc phỏng vấn lần này.)
  • When I visited my girlfriend’s parents I tried to be very polite and put my best foot forward. (Khi tôi tới thăm ba mẹ bạn gái, tôi đã cố hết sức cư xử lịch thiệp để gây ấn tượng tốt.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments